2012

Venus Expired?, 2012, installaatio, sekatekniikka, koko vaihtelee tilan mukaan